ثبت سفارش سابمیت و پیگیری مقاله

بعد از ثبت سفارش نیز افزودن فایل امکان پذیر است.
از تمامی فایل های ارسالی مطابق مفاد عدم افشای اطلاعات، موجود در استاندارد ISO17100 محافظت خواهد شد.
فایل های ارسالی قابل ویرایش یا حذف نیستند بنابراین قبل از ارسال دقت لازم را به عمل آورید.
شما وارد حساب کاربری خود نشده اید برای ثبت سفارش وارد حساب کاربری شوید یا در کمتر از یک دقیقه حساب جدید بسازید.

نمودار هزینه سابمیت و پیگیری مقاله

۵۰۰,۰۰۰ بیشینه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ کمینه

ممکن است سفارش شما کمتر یا بیشتر از مبالغ بالا باشد.

نمودار تحویل سفارش سابمیت و پیگیری مقاله

۳ ماه بیشینه
یک ماه
یک هفته کمینه

ممکن است سفارش شما کمتر یا بیشتر طول بکشد.

مراحل انجام سابمیت و پیگیری مقاله

  • 1
    ثبت سفارش
  • 2
    بررسی اولیه توسط مدیتورها
  • 3
    گفتگو
  • 4
    ارزیابی سفارش
  • 5
    صدور فاکتور
  • 6
    پرداخت فاکتور
  • 7
    انتخاب مجله و سابمیت مقاله
  • 8
    اصلاحات ژورنال
  • 9
    پیگیری
  • 10
    تکمیل سفارش